วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Lotus
บัวขาว
เห็นบัวขาวพราวอยู่ในบึงใหญ่
ดอกใบบุปผชาดสะอาดตา

น้ำใสไหลกระเซ็นเห็นตัวปลา
ว่ายวนไปมาน่าเอ็นดูไม่มีความคิดเห็น: